teks

Sugeng Rawuh Wonten Blog Kawula Mugi Wonten Ginanipun

Kamis, 07 April 2011

Matur Nembah Nuwun Gusti

Dhuh Gusti Alloh Pepundhen kawula
Dhuh Gusti Alloh Panguwaos kula,
nembah nuwun, nembah nuwun
sampun 16 warsa kawula nengga
sampun 16 warsa kawula playon
ngalor, ngidul ngetan bali ngilen
pungkasan Panjenengan Percados kaliyan kula
Panjenengan Percados pepinginan kula

nembah nuwun, nembah nuwun
kathaing dinar mboten ngegi gula
inggilipun kursi mboten ngileraken kula
namung Kapitadosan Panjenengan ingkang kula suwun

nembah nuwun nembah nuwun
mongkok raosing manah kula
bombong raosing manah kula
saking raos katresnan Panjenengan,
saking Kawelasan Panjenengan
saking Kawicaksanan panjenengan

Dhuh Gusti Alloh Pepindhen kula
sampun mboten wonten ukara
sampun mboten wonten tembung ingkang satandhing
satandhing kaliyan raos matur nuwun kawula

dadosaken kula lan kulawarga kula
tiyang lan lare ingkang tansah celak
celak Wonten Ngarsa Panjenengan.

Panjenengan Ingkang Maha Suci
Panjenengan Ingkang kula anggep Paling Maha suci
Dhuh Gusti Alloh Pepundhen kula
Kula sakulawarga tiyang ingkang aniaya
mugi Panjenengan Paring Pangapunten.
Amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar