teks

Sugeng Rawuh Wonten Blog Kawula Mugi Wonten Ginanipun

Senin, 07 Maret 2011

Nyusun naskah pidhato

Nyusun Teks Pidato

Sadurunge nindakake pidato, kita perlu nyawisake konsep. Kepriye carane nyusun naskah pidato ? Nyusun naskah pidato ora beda karo nulis karangan liyane. Sadurunge nyusun naskah pidato ana sawetara bab kang perlu dimangerteni umpamane :
Kapisan
1. Pidato kuwi disiapake kanggo acara apa ?
2. Sapa wae kang bakal mirengake ? ( bab iki kang mbedakake basa apa kang kudu digunakake
ngoko/ krama )
3. Ing ngendi bakal dipidatokake ?

Kapindho
Manawa ws mangerteni telung perkara ing ndhuwur, kita banjur nyusun cengkorongan.

Katelu
Ngembangake cengkorongan dadi naskah pidato kang wutuh. Aja lali, kanggo mbedakake karangan pidato lan karangan gancaran liyane, ing naskah pidato diperlokake ukara panyapa.

Tuladha :

Kapisan
1. Pidato kanggo makili kancane kang ngundang amarga lulus sekolah lan antuk juara
2. Audiene kanca – kanca sekolah ( SMP )
3. Ing omahe kanca kang lulus ( Hendarwanto )

Kapindho
Cengkorongan :
Pambuka : 1. Salam pambuka
2. Paragrap pambuka

Isi : 1. Matur nuwun tamu wis padha teka
2. Ngajak melu ngrasakake kabegjan amarga lulus ujian lan antuk juara
3. Mbombong kanca – kanca kang ora dadi juara

Panutup : 1. Panyuwunan marang Gusti Allah supaya acarane mupangati
2. Nyuwun pangapura manawa ana bab – bab kang kurang nyenengake

Katelu
Cengkorongan ing ndhuwur manawa dikembangake dadi karangan pidato kang utuh kurang luwih dadine mangkene :

Assalamualaikum wr. wb.
Kanca – kanca kabeh kang daktresnani, alhamdullilahirobbil allamin, kita aturake puji syukur kagem Gusti Allah kang maha agung. Awit kita kudu pracaya manawa kahanan kita kang kebak kabegjan iki mung awit saka kamurahan-E Gusti Allah.
Minangka wakile kadang kita ( Hendarwanto ) ngaturake agunging panuwun marang kanca – kanca kabeh amarga wis gelem kumpul – kumpul ing acara iki. Muga – muga ing acara iki kabeh kinemulan beja lan bahagia.
Kanca – kanca kabeh kang daktresnani,
Ing kalodhangan iki kadang kita Hendarwanto wis ngajak kita kabeh kumpul ana ing kene, saperlu melu ngrasakake rasa begjane amarga wis lulus kanthi nggondhol juara. Bab iki muga – muga bisa kanggo tuladha tumrap kita kabeh. Pancen yen wong sabar, tlaten lan ulet iku asile ya nyenengake. Mesthi wae bab iki uga ngremanake bapak lan ibune kadang kita Hendarwanto.
Kanca – kanca kabeh kang kinemulan begja,
Kanthi kasile kadang kita minangka juara iki, muga – muga uga bisa kanggo pamecut kita. Ayo kita padha niru tindak sarta perjuangane kadang kita hendarwanto saengga bisa dadi juara. Ing pangarep – arep muga – muga kadang kita uga ora lali lan takabur, amarga kabeh mau paringane Gusti Allah kang maha adil. Muga – muga kita kabeh dadi manungsa kang migunani tumrap negra nusa lan bangsa.
Para kadangku kabeh kang daktresnan,
Muga – muga awit saka patemon iki, barokahing Gusti Allah saya lumintu tumrap kita kabeh. Muga – muga, patemon kita iki banget mupangati kanggo kita kabeh.
Dak kira cukup samene dhisik apa kang bisa dakaturake, manawa ana tetembungan kang kurang nyenengake aku mung bisa nyuwun pangapura.
Wassalamualaikum wr.wb.

1 komentar:

 1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  agar di berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur,
  saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik,
  jika ingin seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  BalasHapus